TAAKOMSCHRIJVING
De Ploegverantwoordelijke (PV) heeft een belangrijke functie binnen de club. Hij/zij
vormt de schakel tussen coach, spelers, ouders en het bestuur. De PV is het
aanspreekpunt voor elk van de betrokken partijen. Hij/zij heeft daarbij bijzondere
aandacht voor nieuwe spelers en hun ouders.
Samen met de coach zorgt de PV er eigenlijk voor dat bij een ploeg alles ‘op wieltjes
loopt’. De PV draagt er daarom ook toe bij dat ouders tijdens wedstrijden en ook
daarbuiten de spelers hun coach en de club steunen. De PV zal door het bestuur
uitgenodigd worden op een vergadering aan het begin van het seizoen en op
regelmatige tijdstippen waar informatie zal verstrekt worden en waar de PV de kans
heeft om te communiceren over wat er bij de ploeg leeft, vragen te stellen etc .


Concrete taken: De PV kan ook taken delegeren maar houdt een overzicht over de
taken
De PV organiseert de praktische afspraken van de ploeg.
● Carpooling (beurtrol), uur van vertrek, zaal adres bij uitwedstrijden.
● Beurtrol voor het wassen van de uitrustingen
● De PV overziet de verdeling van de tafelfuncties. Deze zijn het invullen van het
digitaal wedstrijdformulier (20 minuten voor aanvang van de wedstrijd, ingevuld
door beide ploegen) en zorgt meer algemeen voor de verdeling van de
tafelfuncties, de delegé (tijdens wedstrijden het aanspreekpunt voor de
scheidsrechter in geval van problemen, betaalt de refs), de 24 seconden en de
klok
● De PV zorgt dat bij thuiswedstrijden ouders vroeg genoeg aanwezig zijn om te
helpen bij het klaarmaken van het terrein (tafel, stoelen, speelstersbanken,
wedstrijdapparatuur, wedstrijdblad, drank).
● De PV stuurt de uitslag van de wedstrijd door per sms naar de secretaris.
● De PV zorgt ervoor dat er volk is om na de wedstrijd het terrein op te ruimen.
● Hij of zij kan op alle momenten met het bestuur communiceren om zaken aan te
kaarten of te bespreken
● Weekend voor “cafetariadienst” plannen/coördineren met de andere ouders
De Ploegverantwoordelijke zorgt voor de naleving van het huishoudelijk reglement van
Cosmo Genk dat op de website te vinden is.
● Activiteiten van de club communiceren en promoten in de ploeg (eetdag, ...)
Bijkomend:
● Melden van problemen met het materiaal aan de materiaal meester
● De PV draagt tesamen met de coach zorg voor het licentieboek (licenties,
medische fiches, verzekeringsdocument).
Cosmo Genk wil graag 2 ploegverantwoordelijken per team zodat taken kunnen
verdeeld worden.