TAAKOMSCHRIJVING
De Ploegverantwoordelijke (PV) heeft een belangrijke functie binnen de club. Hij/zij
vormt de schakel tussen coach, spelers, ouders en het bestuur. De PV is het
aanspreekpunt voor elk van de betrokken partijen. Hij/zij heeft daarbij bijzondere
aandacht voor nieuwe spelers en hun ouders.
Samen met de coach zorgt de PV er eigenlijk voor dat bij een ploeg alles ‘op wieltjes
loopt’. De PV draagt er daarom ook toe bij dat ouders tijdens wedstrijden en ook
daarbuiten de spelers hun coach en de club steunen. De PV zal door het bestuur
uitgenodigd worden op een vergadering aan het begin van het seizoen en op
regelmatige tijdstippen waar informatie zal verstrekt worden en waar de PV de kans
heeft om te communiceren over wat er bij de ploeg leeft, vragen te stellen etc .


Concrete taken: De PV kan ook taken delegeren maar houdt een overzicht over de
taken
De PV organiseert de praktische afspraken van de ploeg.
● Carpooling (indien nodig), uur van vertrek, zaal adres bij uitwedstrijden.
● Beurtrol voor het wassen van de uitrustingen en de traktatie
● De PV overziet de verdeling van de tafelfuncties. 
● Hij of zij kan op alle momenten met het bestuur communiceren om zaken aan te
kaarten of te bespreken
De Ploegverantwoordelijke zorgt voor de naleving van het huishoudelijk reglement van
Cosmo Genk dat op de website te vinden is.
● Activiteiten van de club communiceren en promoten in de ploeg (eetdag, ...)


Cosmo Genk wil graag 2 ploegverantwoordelijken per team zodat taken kunnen
verdeeld worden.