Hieronder de trainingsuren voor het volgende seizoen. We moeten nog definitieve goedkeuring krijgen van de sportdienst.

U8: woensdag 16:30-18:00
U10A: dinsdag en donderdag van 17:30 tot 19:00
U12A: dinsdag van 17:30 tot 19:00 en donderdag 17:00 tot 18:30
U14A: dinsdag en donderdag van 19:00 tot 20:30
U14B: dinsdag van 19:00 tot 20:30 en vrijdag van 17:30 tot 19:00
U14M: woensdag en vrijdag van 17:30 tot 19:00
U16A: maandag van 20:00 tot 21:30 en woensdag van 17:30 tot 19:00
U18A: maandag van 19:00 tot 20:30 en woensdag van 18:00 tot 19:30
U18B: dinsdag en donderdag van 19:00 tot 20:30
Senioren A en C: dinsdag en donderdag van 20:30 tot 22:00
Senioren B: dinsdag van 20:30 tot 22:00 en vrijdag van 19:30 tot 21:00 (in Atlascollege W&S)
Specialisatietraining: maandag en dinsdag van 17:30 tot 19:00
Veteranen: woensdag van 20:30 tot 22:00

In seizoen 2023-2024 start Cosmo Genk met een U8 (5-7 jaar) - ploegje. Heb je interesse, of wens je meer info mail dan naar cosmogenk@gmail.com

Wil je je alvast inschrijven? Klik dan hier.

In seizoen 2023-2024 start Cosmo Genk met een U14 meisjesploeg. Heb je interesse, of wens je meer info mail dan naar cosmogenk@gmail.com

Wil je je alvast inschrijven? Klik dan hier.

 

We zijn blij om jullie te melden dat Cosmo Genk een clubcoach heeft die zich bezig houden met de jeugdcoördinatie. Kevin Verstraeten engageert zich om deze taak op zich te nemen.

Cosmo Genk BBC wil een sportvereniging zijn die kinderen, jongeren en volwassenen kansen biedt om via basketbal zichzelf maximaal te ontplooien.

We leiden daarom spelers niet enkel sportief op, maar brengen ze ook maatschappelijke waarden bij.

Het huishoudelijk reglement is een instrument om de samenwerking en goede verstandhouding in de club te ondersteunen. Iedereen die zich inzet voor de club zoals bestuursleden, coaches, ploegverantwoordelijken, tafelofficials, clubcoaches en spelers doen dit op vrijwillige basis en kunnen bij onduidelijkheden of conflicten terugvallen op dit huishoudelijk reglement.

Eigen aan de structuur van een vzw, beslist de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering over de inhoud van dit huishoudelijk reglement.

De bestuursleden, de coaches en afgevaardigden van de club gaan ervan uit dat deze regels gelezen en nageleefd worden door iedereen die betrokken is bij Cosmo Genk BBC.

Het volledige huishoudelijke reglement kunnen jullie hier nalezen.

Om als speler de kans te krijgen aan de competitiewedstrijden deel te nemen, is het noodzakelijk aan een aantal administratieve formaliteiten (aansluiting, lidgeld, medische keuring) te voldoen.
Ter verduidelijking wensen wij hier ouders, spelers en andere belanghebbenden de nodige informatie te bieden aangaande deze formaliteiten.

Rap op Stap

Via Rap op Stap geniet je van een financiële tussenkomst op jouw vrijetijdsactiviteit.

voorbeeld:

Je schrijft je kind in bij een voetbalclub. En daar betaal je 200 euro inschrijvingsgeld.
Dan kan je via Rap op Stap 50% (100 euro) van dit bedrag terugkrijgen!
Kom hier voor met je klever van de mutualiteit, een betalingsbewijs en inschrijvingsbewijs bij ons langs.

Vanaf seizoen 2022-2023 zal een jaarlijkse medische keuring niet meer verplicht zijn. Dit wordt vervangen door een periodieke medische keuring.

Elke sporter die start bij Basketbal Vlaanderen zal voor de eerste deelname aan een resultaatgebonden wedstrijd een medische keuring ondergaan bij een arts. Het attest geldt dan – behoudens de arts anders beslist – tot 30 juni van het jaar waarin de sporter de leeftijd van 14 jaar bereikt. Op de leeftijd van 14 jaar en 18 jaar – en daarna om de vier jaar, zal de sporter zich laten keuren door een arts.

 

TAAKOMSCHRIJVING
De Ploegverantwoordelijke (PV) heeft een belangrijke functie binnen de club. Hij/zij
vormt de schakel tussen coach, spelers, ouders en het bestuur. De PV is het
aanspreekpunt voor elk van de betrokken partijen. Hij/zij heeft daarbij bijzondere
aandacht voor nieuwe spelers en hun ouders.
Samen met de coach zorgt de PV er eigenlijk voor dat bij een ploeg alles ‘op wieltjes
loopt’. De PV draagt er daarom ook toe bij dat ouders tijdens wedstrijden en ook
daarbuiten de spelers hun coach en de club steunen. De PV zal door het bestuur
uitgenodigd worden op een vergadering aan het begin van het seizoen en op
regelmatige tijdstippen waar informatie zal verstrekt worden en waar de PV de kans
heeft om te communiceren over wat er bij de ploeg leeft, vragen te stellen etc .

Wedstrijden

© website powered by Twizzit.com