Hier kan u het aangifteformulier downloaden indien u een sportongeval heeft gehad tijdens een training of wedstrijd. U dient dit door de dokter te laten invullen en aan het bestuur te bezorgen (via coach) zodat dit online kan geregistreerd worden.