Medische attesten

Vanaf seizoen 2024-2025 is een jaarlijkse medische keuring niet meer verplicht.

Wel wensen we met sterke aandrang onderstaande te adviseren aan onze spelende leden!

Basketbal Vlaanderen wilt alle spelers en scheidsrechters sensibiliseren om niet al te licht over de medische keuring heen te gaan. Daarbij willen we hen adviseren om de gratis vragenlijst in te vullen op www.sportkeuring.be. Deze wetenschappelijk erkende vragenlijst adviseert of het aangewezen is om bijkomend een fysiek medisch onderzoek bij een erkend sportkeuringsarts te laten doen.

Verder adviseren wij om in het jaar dat een speler of scheidsrechter 14 jaar wordt en in het jaar dat die 18 jaar wordt een ECG (electrocardiogram) te laten afnemen.