Via deze video van Blasketbal Vlaanderen krijg je uitleg over de taken van de tafelofficials.