• Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn/haar best te doen, maar
  vooral om MET plezier te basketballen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fair play te
  houden.
 • Ik gebruik géén agressieve of schunnige taal op de tribune.
 • Ik applaudisseer voor knap spel van zowel Cosmo Genk als dat van de
  tegenstander.
 • Ik moedig mijn kind én de rest van het team aan en maak niemand
  verwijten voor zijn fouten.
 • Ik respecteer ALTIJD de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
  Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de richtlijnen geeft de coach.
 • Ik toon steeds respect voor de tegenstrever, spelers, coaches,
  bestuursleden, accomodatie, ...
 • Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de
  tegenstander.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind en zijn/haar ploeggenoten, niet
  enkel naar de eindstand.